Odpovědnost a udržitelnost

"Rodinné podniky jsou dlouhodobě orientovány a mohou být dlouhodobě úspěšné pouze tehdy, budou-li jednat zodpovědně, ekologicky a udržitelným způsobem."

Dlouhodobý úspěch díky udržitelnosti

"Rodinné podniky jsou dlouhodobě orientovány a z dlouhodobého hlediska mohou být úspěšné pouze tehdy, budou-li jednat zodpovědně, ekologicky a udržitelným způsobem. Podnikatelské obchodování musí být prospěšné pro všechny zúčastněné: zákazníky, zaměstnance, vlastníky a společnost" - Helmut Kostal

Být zodpovědný a zodpovědně obchodovat

Jsme si vědomi, že obchodní aktivity, vývoj, výroba a prodej našich produktů ovlivňují naše životní prostředí. Tyto vlivy je třeba zohlednit při všech našich činnostech. Proto musíme být "zodpovědní" a "jednat zodpovědně".

Pro nás to znamená dávat odpovědi, a to jak z hlediska hospodářských a ekologických dopadů, tak i ze sociálních dopadů vyplývajících ze způsobu, jakým působíme.

To platí ve všech rozhodovacích oblastech, ať už se jedná o spolupráci s našimi zákazníky a zaměstnanci, využití zdrojů, spolupráci s dodavateli a dalšími zainteresovanými stranami: Jsme přesvědčeni, že udržitelnost je dosažena pouze tehdy, když jsou naše činnosti plně v souladu s nejlepšími ekonomickými, ekologickými a sociálními hodnotami.

Povědomí o životním prostředí

Pro nás je dodržování všech právních předpisů týkajících se využívání zdrojů šetrných k životnímu prostředí stejně přirozené jako informování a školení všech našich lidí v oblasti povědomí o životním prostředí.

Jsme přesvědčeni, že z dlouhodobého hlediska musí být hospodářský úspěch vždy založen na tom, co je ekologicky rozumné. V tomto smyslu nás zodpovědné jednání provází od doby, kdy byla naše společnost založena, a provází nás i nyní, když utváříme budoucnost.

Globální odpovědnost

Jako mezinárodní rodinná společnost je globální odpovědnost vždy blízká našim srdcím. Naše jednání utváří naše firemní hodnoty a motto: "Dnes utváříme budoucnost".

Petr Kasik (Head of KOSTAL Kontakt Systeme Czech Republic), Holger Lettmann (Head of KOSTAL Kontakt Systeme USA),
Sven Kallinich (Head of Sales & Marketing), Thomas Scherer (Head of R&D / Production),
Dr. Markus Bergholz (CEO KOSTAL Kontakt Systeme GmbH),
Klaus Gutmann (Head of Quality Management), Zhang Xubin (Head of KOSTAL Kontakt Systeme China)