Vyloučení odpovědnosti

Naše prohlášení o vyloučení odpovědnosti naleznete v následující části.

Omezení odpovědnosti

Obsah webových stránek byl sestaven s maximální možnou péčí a podle našeho nejlepšího vědomí. Poskytovatel těchto webových stránek však nezaručuje, že poskytnuté stránky a jejich obsah jsou správné, úplné nebo aktuální.

As a service provider, the provider of this website is responsible for its own content in accordance with §7 Paragraph 1 of the German Telemedia Act (TMG) and for information provided on this website in accordance with general laws; in accordance with §8 to §10 of the TMG the provider is not however obliged to monitor transmitted or stored third-party information. This content shall be removed or blocked immediately once the provider becomes aware of a specific legal infringement. We cannot be held liable until such a time as we become aware of an actual infringement of the law.

Externí odkazy

Tato webová stránka obsahuje "externí odkazy" na jiné webové stránky, nad jejichž obsahem nemá poskytovatel této webové stránky žádnou kontrolu. Z tohoto důvodu proto poskytovatel nemůže přijmout odpovědnost za tento obsah.

Za obsah a správnost poskytovaných informací odpovídá příslušný poskytovatel odkazovaného webu. V době, kdy byly odkazy vytvořeny, nebyla zjištěna žádná porušení zákona. Pokud se o takových porušeních práva dozvíme, příslušný odkaz bude okamžitě odstraněn.