Životní prostředí a energie

Enviromentální management a hospodaření s energií jsou pro nás více než jen řečnické služby.

Motivování ke stanovení nových cílů

Na základě mnoha opatření, která jsme přijali ke snížení enviromentálního zatížení a dosažení úspor energie, můžeme dokázat, že počáteční investice je více vyvážena dlouhodobým a udržitelným snižováním nákladů. To posiluje naši konkurenceschopnost a motivuje nás k tomu, abychom si stanovili nové, ambiciózní cíle.

Sdílení zkušeností

Energetický tým složený z pracovníků z velmi odlišných oddělení je aktivní při formalizaci a realizaci cílů, stejně jako na podporu povědomí ve společnosti. Úzce spolupracujeme také s partnerskými společnostmi, abychom dosáhli dalšího rozvoje nebo umožnili ostatním sdílet naše zkušenosti.


Certifikáty životního prostředí

Představitelé skupiny KOSTAL si uvědomují, že veškeré činnosti spojené s vývojem, výrobou a marketingem našich výrobků mají přímý nebo nepřímý vliv na životní prostředí. Vyhledejte naše certifikáty pro životní prostředí kliknutím na