Kvalita s přesvědčením

Kvalita je pro nás dynamický proces, který žijeme na všech úrovních. "Celek je víc než souhrn jeho částí" - Aristotelés

Kvalita je naším výchozím bodem a také naším cílem.

Kvalita není pouze technickou kvalitou našich výrobků.
Kvalita se projevuje mnohem více než jen plněním specifikací, norem, legislativy nebo certifikátů.

 

Kvalita je otázkou postoje našich lidí a způsobu, jakým vidí sami sebe. Kvalita žije díky jejich vášni a potěšení, jejich přesvědčením a odhodláním, které dávají do všeho, co dělají.

 

Neustálé řízení a rozvoj kvality

Kvalita není statická - je neustále dynamická. Kvalita je neustálý proces zlepšování. Je zajištěna v dlouhodobém horizontu pouze tehdy, pokud je neustále kontrolována, zpochybňována a dále rozvíjena.

Neustálý rozvoj kvalifikace našich lidí je stejně důležitý jako neustálý rozvoj našich procesů, našich technologií a našich produktů.

Spokojenost a potěšení našich zákazníků je výzva, kterou jsme si sami stanovili.

Stanovili jsme si výzvu slyšet od našich zákazníků, zda naše kvalita splňuje jejich očekávání.

Od okamžiku, kdy je objednávka zadána, prostřednictvím vývoje produktu, zpracování projektu, zpracování smlouvy a našeho osobního zapojení. Teprve když je vše plně v souladu a celek je víc než souhrn jeho částí, jsme spokojeni, že jsme splnili naši výzvu kvality.

 


Kvalita v celé své rozmanitosti je a zůstává základem našeho úspěchu.

Klaus Gutmann
Vedoucí kvality

Naše certifikáty kvality

Jako důkaz celosvětové konkurenceschopnosti společnosti KOSTAL je deklarovaným cílem společnosti udržet naše certifikáty kvality, managementu energií, bezpečnosti práce a životního prostředí. Podívejte se na naše certifikáty v sekci ke stažení.