Odpovědnost a udržitelnost

"Rodinné podniky jsou dlouhodobě orientovány a mohou být dlouhodobě úspěšné pouze tehdy, budou-li jednat zodpovědně, ekologicky a udržitelným způsobem."

Dlouhodobý úspěch díky udržitelnosti

"Rodinné podniky jsou dlouhodobě orientovány a z dlouhodobého hlediska mohou být úspěšné pouze tehdy, budou-li jednat zodpovědně, ekologicky a udržitelným způsobem. Podnikatelské obchodování musí být prospěšné pro všechny zúčastněné: zákazníky, zaměstnance, vlastníky a společnost" - Helmut Kostal

Být zodpovědný a zodpovědně obchodovat

Jsme si vědomi, že obchodní aktivity, vývoj, výroba a prodej našich produktů ovlivňují naše životní prostředí. Tyto vlivy je třeba zohlednit při všech našich činnostech. Proto musíme být "zodpovědní" a "jednat zodpovědně".

Pro nás to znamená dávat odpovědi, a to jak z hlediska hospodářských a ekologických dopadů, tak i ze sociálních dopadů vyplývajících ze způsobu, jakým působíme.

To platí ve všech rozhodovacích oblastech, ať už se jedná o spolupráci s našimi zákazníky a zaměstnanci, využití zdrojů, spolupráci s dodavateli a dalšími zainteresovanými stranami: Jsme přesvědčeni, že udržitelnost je dosažena pouze tehdy, když jsou naše činnosti plně v souladu s nejlepšími ekonomickými, ekologickými a sociálními hodnotami.

Povědomí o životním prostředí

Pro nás je dodržování všech právních předpisů týkajících se využívání zdrojů šetrných k životnímu prostředí stejně přirozené jako informování a školení všech našich lidí v oblasti povědomí o životním prostředí.

Jsme přesvědčeni, že z dlouhodobého hlediska musí být hospodářský úspěch vždy založen na tom, co je ekologicky rozumné. V tomto smyslu nás zodpovědné jednání provází od doby, kdy byla naše společnost založena, a provází nás i nyní, když utváříme budoucnost.

Globální odpovědnost

Jako mezinárodní rodinná společnost je globální odpovědnost vždy blízká našim srdcím. Naše jednání utváří naše firemní hodnoty a motto: "Dnes utváříme budoucnost".

Petr Kasik (Head of KOSTAL Kontakt Systeme Czech Republic), Holger Lettmann (Head of KOSTAL Kontakt Systeme USA),
Sven Kallinich (Head of Business Unit Commercial Vehicles), Thomas Scherer (Head of R&D / Production),
Dr. Markus Bergholz (CEO KOSTAL Kontakt Systeme GmbH),
Klaus Gutmann (Head of Quality Management), Zhang Xubin (Head of KOSTAL Kontakt Systeme China)